çin

çin
1.
is. Taxıl, ot və s. biçmək üçün qısadəstəli, dişli, yarımdairəvi kənd təsərrüfatı aləti; dişli oraq. Çinlə ot biçmək. – Şuma vacibdi çünki beş cüt kəl; Biçinə çin gərəkdir, xırmana vəl. S. Ə. Ş.. Götürüb kəndlilər hərə bir çin; Başlanıbdır taxıllar içrə biçin. A. S..
2.
is. dan. Dəfə, kərə. <Zeynal:> Məni dünya tanıyır. Sözü bir çin söyləyərəm. C. C..
3.
is. dan. Təbəqə, qat, lay. // Qalaq, yığın. Dədə, mən də ocağın gözünə odun gətirmişəm – deyə üstəlik olaraq Həzi də çindən odun gətirir. S. R.. // Sıra. Ləməyə iki çin əlvan zərli çini kasa və boşqab düzülərdi. H. S..
4.
z. dan. Düz, doğru, düzgün. Çin çıxmaq – doğru olmaq, düzgün olmaq, düz çıxmaq. Səlimnaz arvad yuxusunun çin çıxdığını görüb hönkürdü. M. Hüs..
5.
<rus.> Rütbə, vəzifə, xidmət dərəcəsi. <Xortdan:> Əvvələn, oğlun həştad min tümən pul verib, bir yaranallıq çini aldı. Ə. H.. // dan. Poqon. Çini düşmək zar. kin. – vəzifədən düşmək, hörmətdən düşmək, daha sayılmamaq.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

 • cin — cin·cha; cin·cho·caine; cin·cho·loi·pon; cin·cho·me·ron·ic; cin·cho·na; cin·chon·a·mine; cin·chon·i·cine; cin·chon·i·dine; cin·cho·nine; cin·cho·nin·ic; cin·cho·nism; cin·cho·nize; cin·cho·nol·o·gy; cin·cho·phen; cin·cho·tine; cin·cho·tox·ine;… …   English syllables

 • Cin — Cin, CIn or CIN can mean: Cincinnati, Ohio The Cincinnati Reds, an MLB franchise. The Cincinnati Bengals, an NFL franchise. The Amtrak code for Cincinnati Union Terminal Cervical intraepithelial neoplasia Chromosomal instability The ICAO code of… …   Wikipedia

 • cin — ciñ interj. cingt, dzin: Pinigas ciñ ir nukrito ant žemės Rm. Ciñ ciñ, aukštyn pakeldamas (stiklinę) Grž. Ciñ ciñ i sprogo lempikė Krš. Ciñ ciliñ, ciñ ciliñ (skamba varpai) Rdm …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • čin — čiñ interj. žr. cin: Čiñ čiñ čiñ pazvanysiu, čiñ čiñ čiñ senai bobai rakteleliais (ps.) Tvr …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • čin — čȋn m <N mn čȉnovi/čȋni jez. knjiž.> DEFINICIJA 1. ono što je učinjeno, rezultat radnje; djelo 2. činjenje, radnja, djelatnost, opr. mirovanje, v. mirovati 3. a. završni segment ciljno usmjerene radnje (npr. dramske) b. jedan od dijelova… …   Hrvatski jezični portal

 • CIN — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. Cin est une abréviation qui signifie : Cincinnati publications, un catalogue d étoiles au mouvement propre important, cin est un objet de l espace de …   Wikipédia en Français

 • cin — cȉn (cȉn cilȋn, cȉn cȉn) uzv. DEFINICIJA izgovor i konvencija pisanja, predočuje jednokratan zvuk zvonca ili lagan udar stakla (čaša pri kucanju i nazdravljanju) ETIMOLOGIJA onom …   Hrvatski jezični portal

 • cin — ciñ išt. Ciñ ciñ ciñ bỹra monètos …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • CIN — steht als Akronym: in der Medizin für Cervical Intraepithelial Neoplasia, deutsch: Zervikale intraepitheliale Neoplasie in der Medizin für Chromosomal Instability, deutsch: Chromosomale Instabilität in der Meteorologie für Convective inhibition… …   Deutsch Wikipedia

 • Cin-1 — Cin 1. Семейство среднеповторяющихся последовательностей в геноме кукурузы (Cin 1 corn insertion), которые по своей структуре похожи на мобильные генетические элементы <transposable elements>. (Источник: «Англо русский толковый словарь… …   Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь.

 • cin|e|ol — cin|e|ole or cin|e|ol «SIHN ee ohl», noun. a colorless liquid having an odor like that of camphor, occurring in many essential oils, and used medicinally; eucalyptol. Formula: C10H18O ╂[< reversal of New Latin ol(eum) cinae oil of wormwood] …   Useful english dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”